Τα ζώα μας ...

Μουσικός: Marianna Xatzhioannou - Ευέλικτη Ζώνη: Κουτρέτσης Αθανάσιος - Δάσκαλος τάξης: Βασιλόπουλος Κων/νος

Φωτογραφίες από την παρουσίαση ζώων   Βίντεο παρουσίασης ζώων
Φωτογραφίες από χρωματισμό κατασκευών   Βίντεο από επεξεργασία των κατασκευών
Τελικό αποτέλεσμα επεξεργασίας   Τα ζώα - Ιωάννης Πολέμης
    Παντρεύουνε τον κάβουρα (τραγούδι)

                                                                                                                       

Εργασία -  2011-12

Επιστροφή στην αρχική σελίδα