Χρωματίζουμε ζώα από πηλό και γύψο στην τάξη

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

1. Χρωματίζουμε ζώα από πηλό και γύψο - έναρξη

  

2. Χρωματίζουμε ζώα από πηλό και γύψο

 

 

 

 

 

3. Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε

 

 

 

 

 

 

 

Εργασία -  2011-12

Επιστροφή στην αρχική σελίδα