Σας παρουσιάζουμε τα ζώα μας - Γ1

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

Το κουνελάκι ο "Ασπρούλης"

Το κουνελάκι ο "Ασπρούλης"

Το κουνελάκι ο "Ασπρούλης"

Το κουνελάκι ο "Ασπρούλης"

Το κουνελάκι ο "Ασπρούλης"

Το κουνελάκι ο "Ασπρούλης"

Η γατούλα μας

Η γατούλα μας

Η γατούλα μας

Η γατούλα μας

Η γατούλα μας

Η γατούλα μας

Η καρδερίνα μας

Η καρδερίνα μας

Η καρδερίνα μας

Η καρδερίνα μας

Η καρδερίνα μας

Η καρδερίνα μας

Το Χάμστερ

Το Χάμστερ

Το Χάμστερ

Το Χάμστερ

Το Χάμστερ

Το Χάμστερ

Το Χάμστερ

Το Χάμστερ

Το Χάμστερ

     

                                                                                                                       

Εργασία -  2011-12

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα