Η γνώση και η διαφάνεια φέρνουν τη συνετή χρήση

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη σε εκτενές δείγμα μαθητών στη Θεσσαλονίκη, το 70% αυτών χρησιμοποιούσαν το Ιντερνετ για παιχνίδια, το 75% για αναζήτηση πληροφοριών, μουσική (64%) ενώ οι διάφορες μορφές επικοινωνίας (email, chat) συγκέντρωναν ποσοστά μικρότερα του 50%.

 

Αν και όλα τα σχολεία έχουν πρόσβαση στο Ιντερνετ, το χρησιμοποιούν μόνο στο μάθημα της Πληροφορικής, μία ώρα τη βδομάδα στο γυμνάσιο και δύο στο λύκειο. Από τους γονείς των μαθητών της έρευνας, μόλις το 14,5% είχε εξοικείωση με το Ιντερνετ.

 

Παράλληλα, οι γονείς απαγόρευαν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια σε ποσοστό 47% και την επικοινωνία μέσω msn messenger σε ποσοστό 49% – πρακτική χωρίς ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα όμως.

«Για τους μαθητές, το Διαδίκτυο είναι περισσότερο εργαλείο ψυχαγωγίας και λιγότερο οτιδήποτε άλλο. Οπως ήταν αναμενόμενο, έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση και ενημέρωση τα παιδιά στα αστικά κέντρα απ’ ό,τι τα παιδιά στην επαρχία καθώς και τα παιδιά ανώτερης οικονομικής κατάστασης, όχι όμως και οι γονείς τους οι οποίοι επί το πλείστον δεν γνωρίζουν, δεν έχουν χρόνο να μάθουν και εντέλει δεν ασχολούνται με τα παιδιά τους, ασχέτως οικονομικής και μορφωτικής κατάστασης», εξηγεί στην «Κ» ο κ. Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, κοινωνιολόγος και δημοσιογράφος που θα παρουσιάσει τις επόμενες ημέρες έρευνα για τη δημιουργική και ασφαλή χρήση του Ιντερνετ από την εκπαιδευτική κοινότητα, για λογαριασμό του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων. «Ο καλύτερος τρόπος προστασίας τόσο για την ασφάλεια, όσο και για τη συνετή χρήση, είναι με διαφάνεια και δημοκρατικότητα εντός της οικογένειας και του σχολείου και όχι με απαγορεύσεις», λέει ο ίδιος.