Επιστροφή στην αρχική σελίδα

''Μικροί τεχνίτες''

                          Γενικά  Φωτογραφίες                  

Με  αφορμή την 7η ενότητα  της  Ιστορίας, Η εποχή του  λίθου - και το μάθημα Νεολιθική  εποχή,  θελήσαμε να γίνουμε και εμείς τεχνίτες.

        Έτσι χωριστήκαμε  σε  τέσσερις ομάδες  και  με τους πηλούς μας δημιουργήσαμε εργαλεία και όπλα όπως: δρεπάνια, βελόνες, αγκίστρια, μαχαίρια και δόρατα. Φτιάξαμε  ακόμη  γγεία και ειδώλια. Στο τέλος  μερικά από τα αγγεία τα ζωγραφίσαμε με διάφορα σχέδια.

Τάξη:  Γ2

Υπεύθυνη  δασκάλα:  Παπαγεωργίου  Δέσποινα 

 

 

 

 

         

Σχ. Έτος -  2017-18

Επιστροφή στην αρχική σελίδα