Επιστροφή στην αρχική σελίδα

''Το ηλιακό λεωφορείο''

                          Γενικά  Φωτογραφίες   Βίντεο               

Με   αφορμή   το   μάθημα  της  Γλώσσας   ''Το  ηλιακό  λεωφορείο ''   

τραγουδήσαμε, ζωγραφίσαμε   το  ηλιακό  λεωφορείο  και  ταξιδέψαμε

  με  αυτό  σ'  ένα  καθαρό  περιβάλλον.

 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός   -  Δέσποινα Παπαγεωργίου

 

 

 

         

Σχ. Έτος -  2017-18

Επιστροφή στην αρχική σελίδα