Παιδικά Ατυχήματα στο σχολείο

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Γενικά - Εισαγωγή       Ζωγραφική στο χαρτί
         
Μοίρασμα Ερωτηματολογίων       Ζωγραφική με το Draw for children
         
Επεξεργασία δεδομένων στο Excel       Καταγραφή μικροατυχημάτων
         
Παρουσίαση Excel κατά τάξη       Θεατροποίηση ατυχημάτων
         
Ποιήματα δημιουργίες παιδιών       Το τραγούδι μας
         
Σκέφτομαι και γράφω - κείμενα παιδιών       Παρουσίαση εργασίας
        Κανόνες συμπεριφοράς στο σχολείο
Χαρτοκοπτική       Πρώτες βοήθειες

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

Διαθεματική εργασία -  2010-11