Επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

4ο Δημοτικό Σχολείο ΙΛΙΟΥ  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ψυχολόγος στο σχολείο

Αγαπητοί γονείς σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Υποστήριξης από Σχολική ψυχολόγο, το οποίο υλοποιείται μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Δευτέρα.
Έργο της σχολικής ψυχολόγου είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας και η δημιουργία ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού σχολικού περιβάλλοντος μέσα από την ενημέρωση, υποστήριξη, συμβουλευτική καθοδήγηση και ψυχική ενδυνάμωση ολόκληρης της σχολικής κοινότητας (γονέων, μαθητών, εκπ/κών).
Η σχολική ψυχολόγος έχει διαμεσολαβητικό και υποστηρικτικό ρόλο, προωθεί τη συνεργασία όλων και ενθαρρύνει, όταν αυτό χρειάζεται, την οικογένεια να έρθει σε επαφή με τους κατάλληλους φορείς.
Η συμβουλευτική καθοδήγηση και υποστηρικτική διαμεσολάβηση της ψυχολόγου απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και ιδιαίτερα σε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε συναισθηματικό, διαπροσωπικό και συμπεριφορικό επίπεδο ή έχουν ειδικές εκπ/κές ανάγκες και παρέχεται ατομικά ή και ομαδικά.
Για το λόγο αυτό η σχολική ψυχολόγος ανάλογα με το είδος της παρέμβασης και τις ανάγκες των μαθητών ασκεί τα καθήκοντά της σε ιδιαίτερο χώρο ή μέσα στην τάξη παράλληλα με το διδακτικό έργο των εκπ/κών.
Η σχολική ψυχολόγος προσφέρει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας της ειδικότητάς της και την τήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των οικογενειών τους.
Για οποιαδήποτε ατομική παρέμβαση στους μαθητές, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του γονέα ή κηδεμόνα, η οποία υπογράφεται κατόπιν συναντήσεως της ψυχολόγου με τον γονέα/κηδεμόνα.
Για τον καλύτερο προγραμματισμό των υπηρεσιών της ψυχολόγου, οι σχετικές συναντήσεις με τους γονείς και τους μαθητές θα γίνονται ύστερα από συνεννόηση με την ψυχολόγο και τη Δ/νση του σχολείου.
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΟΥΜΑΣ Κ.

Ενημέρωση υποστήριξης Σχολικής κοινότητα από ψυχολόγο  

 

Φιλοξενία ιστοσελίδας από το sch.gr

 

Πνευματικά Δικαιώματα ® - 4ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου - 2003-2021

 

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα