Α’ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΠΡΙΝ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΣΕΙΣΜΟ

 

1

Συντονιστής ο Δ/ντής του Σχολείου και σε περίπτωση απουσίας του τον αναπληρώνει ο   αναπληρωτής Διευθυντής.  

 

Σε περίπτωση σεισμού ο συντονιστής : 

  •     χτυπάει το κουδούνι δύο φορές

  •       ή σφυρίζει δύο φορές με σφυρίχτρα που είναι αναρτημένη σε εμφανές σημείο στο γραφείο, δίπλα στην είσοδο, που είναι το σύνθημα για την εφαρμογή του σχεδίου ετοιμότητας αντιμετώπισης σεισμού

  •       οι μαθητές στις τάξεις μπαίνουν κάτω από τα θρανία και βγαίνουν κάτω από τα θρανία με το επόμενο χτύπημα του κουδουνιού ή σφυρίγματος που σημαίνει λήξη σεισμού και ετοιμάζονται με την επίβλεψη του δασκάλου της τάξης για την έξοδο από το διδακτήριο με τη σειρά που αναφέρεται παρακάτω στην παρ. 4  

2

   Οργάνωση κινητού φαρμακείου με τα απαραίτητα είδη έκτακτης ανάγκης  

3

Κατάλληλη ψυχολογική προετοιμασία των μαθητών

(Ως μέσα για την επίτευξη αυτού του σκοπού προτείνονται και γίνονται αποδεκτά τα παρακάτω, χωρίς βέβαια να αποκλείονται και άλλα προσφορότερα :

ομιλίες – προβολή διαφανειών – βιντεοκασέτας – διανομή έγγραφων οδηγιών – ανάρτηση πινάκων σχεδιαγραμμάτων και έντυπου υλικού – ασκήσεις ετοιμότητας.  

4

Καθορισμός σειράς εκκένωσης διδακτηρίου

5    Χώρος συνάντησης ορίζεται το ................ του  προαυλίου χώρου

    (απομακρυσμένα  από  τα  δένδρα  και  τις  βρύσες)

6    Η Κεντρική πόρτα του διδακτηρίου  να μένει καθημερινά την ώρα λειτουργίας μισάνοιχτη.

    (για  να  μην  υπάρχει  κίνδυνος  εγκλωβισμού  μαθητή  και  δυνατότητα άμεσης  παρέμβασης. )

7    Στερέωση όλων των βαρέων αντικειμένων, Βιβλιοθηκών κλπ.  
8    Ορισμός υπευθύνων όπως αναφέρονται στην παρ. Γ’