Β’ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΤΗΝ  ΩΡΑ  ΤΟΥ  ΣΕΙΣΜΟΥ

 

Αν οι μαθητές είναι έξω από το διδακτήριο, θα παραμείνουν ακίνητοι, θα απομακρυνθούν από τους τοίχους ή τα άλλα ψηλά αντικείμενα και θα καθίσουν κάτω περιμένοντας τις οδηγίες των δασκάλων στο χώρο που γνωρίζουν.

Αν οι μαθητές είναι μέσα στο διδακτήριο, την ώρα της διδασκαλίας  θα καλυφθούν κάτω από τα θρανία, αποφεύγοντας παράθυρα,  ντουλάπες ή άλλα αντικείμενα, που με την  πιθανή  πτώση τους μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς και πάλι θα περιμένουν τις οδηγίες του δασκάλου.

Αν οι μαθητές είναι μέσα στο διδακτήριο και είναι ώρα διαλείμματος σε άσχημες καιρικές συνθήκες, θα προσπαθήσουν να μπουν κάτω από δοκάρια στις πόρτες, όσοι είναι μέσα στις τάξεις να μπουν κάτω από τα θρανία και να αποφύγουν τα τζάμια.

                     (Με κάθε τρόπο να αποφευχθεί η εκδήλωση πανικού, η άσκοπη μετακίνηση και ο συνωστισμός. 

Τις οδηγίες και τις ενέργειές μας να χαρακτηρίζουν η σαφήνεια, η ηρεμία και αποφασιστικότητα)

Σε προσπελάσιμο χώρο του σχολείου μια γωνιά θα περιλαμβάνει :

Φάκελο με καταστάσεις των μαθητών των τάξεων – τμημάτων που θα χρησιμεύσει για την καταμέτρηση των μαθητών και την γραφή όσων παραδίδονται στους γονείς, ή και στενούς συγγενείς των μαθητών.  

  • Φακός με μπαταρίες

  • Φορητό ραδιόφωνο

  • Κινητό φαρμακείο

  • Σφυρίχτρα

  • Τα τηλέφωνα άμεσης ανάγκης και

  • Σχέδιο αντιμετώπισης Σεισμού