7. Σταθείτε  κάτω  από  την  κάσα  εσωτερικής  πόρτας.