3. Στερεώστε καλά τα ψηλά ή βαριά αντικείμενα ή έπιπλα.