12. Ο  πανικός  δημιουργεί  θύματα. Ομαδικότητα  και  πειθαρχία.