1. Πρέπει να έχετε οικογενειακό πλάνο δράσης για τους σεισμούς.