Είδη  Πυρκαγιάς     

A

Σε  στερεά  καύσιμα

Χαρτιά

Ξύλα

B Σε  υγρά  καύσιμα

 

Πετρέλαιο

Βενζίνη

 

 

C Σε  αέρια  καύσιμα  

Προπάνιο

 

D Σε   μέταλλα  που  καίγονται  

Σίδηρος

Ατσάλι

 

E Παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος  

Ηλεκτρική  πυρκαιά