Κατεβάστε το στον υπολογιστή σας   

 

252525

Δημοτικό Σχολείο  4o Ιλίου                                   Σχολικό έτος: 2012-13

Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ο     Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο
  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-2012 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-2012 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ-2012
ΔΕΥΤΕΡΑ   10 17 24   1 8 15 22 29     5 12 19 26     3 10 17 24 31
ΤΡΙΤΗ   4 11 18 25   2 9 16 23 30     6 13 20 27     4 11 18 25  
ΤΕΤΑΡΤΗ   5 12 19 26   3 10 17 24 31     7 14 21 28     5 12 19 26  
ΠΕΜΠΤΗ   6 13 20 27   4 11 18 25     1 8 15 22 29     6 13 20 27  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   7 14 21 28   5 12 19 26     2 9 16 23 30     7 14 21 28  
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 8 15 22 29   6 13 20 27     3 10 17 24     1 8 15 22 29  
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 9 16 23 30   7 14 21 28     4 11 18 25     2 9 16 23 30  
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-2013 ΦΛΕΒΑΡΗΣ-2013 ΜΑΡΤΙΟΣ-2013 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-2013
ΔΕΥΤΕΡΑ   7 14 21 28     4 11 18 25     4 11 18 25   1 8 15 22 29  
ΤΡΙΤΗ 1 8 15 22 29     5 12 19 26     5 12 19 26   2 9 16 23 30  
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 9 16 23 30   6 13 20 27     6 13 20 27   3 10 17 24  
ΠΕΜΠΤΗ 3 10 17 24 31   7 14 21 28     7 14 21 28   4 11 18 25    
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29   5 12 19 26    
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 12 19 26     2 9 16 23     2 9 16 23 30   6 13 20 27    
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 13 20 27     3 10 17 24     3 10 17 24

31

  7 14 21 28    
  ΜΑΪΟΣ-2013 ΙΟΥΝΙΟΣ-2013 Γιορτές
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 13 20 27 3 10 17 24   Χριστούγεννα:  24-12-12 έως και 7-01-13
ΤΡΙΤΗ   7 14 21 28 4 11 18 25   Των Τριών Ιεραρχών: 30-01-13 (Τετάρτη)
ΤΕΤΑΡΤΗ
1
8 15 22 29 5 12 19 26   Καθαρά Δευτέρα      18-03-13
ΠΕΜΠΤΗ 2 9 16 23 30 6 13 20 27 Πάσχα:  05/5  (29-04-13 έως 12-05-13)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 10 17 24 31 7 14 21 28 1η Μάη:  Τετάρτη - 2013 - Εργ. Πρωτομαγιά
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 11 18 25   1 8 15 22 29 Αγίου Πνεύματος:       24-06-13 (Δευτέρα)
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 19 26     2 9 16 23 30  

 

 

 Πάμε σχολείο - γίνονται εκδηλώσεις,

 [παίρνει μέρος όλο το διδακτικό προσωπικό] - δε γίνεται μάθημα!

   Δεν πάμε σχολείο.
   Πάμε σχολείο ( Οι εκπαιδευτικοί ).  Γραφική εργασία κλπ.

Ακουμπήστε το ποντίκι σας πάνω στις ημερομηνίες με  χρώμα, για περισσότερες πληροφορίες