Λεξιλόγιο

απόβλητα :  υλικά  που  παραμένουν  άχρηστα  μετά  από  κάποια  εργασία  ή  επεξεργασία.  Τα  ραδιενεργά  απόβλητα  προέρχονται  από  θερμοηλεκτρικούς  σταθμούς  και  τα  αστικά  απόβλητα  από  τις  πόλεις.

λίπασμα : φυσική  ή  τεχνική  ουσία,  που  περιέχει  στοιχεία  απαραίτητα  για  την  ανάπτυξη  των  φυτών.

πλαγκτόν : το σύνολο  των  ζωικών  και  φυτικών  μικροοργανισμών  που  επιπλέουν  στο  νερό.

Τρίτος  κόσμος :  οι  φτωχές  και  υπανάπτυκτες  χώρες,  κυρίως  της  Αφρικής.

χλωρίωση :  προσθήκη  χλωρίου  στο  νερό,  για  αποστείρωση.