ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ - Chinese checkers

Πατήστε το  START GAME. Προσπαθήστε κάθετα, οριζόντια ή διαγώνια να αφαιρέσετε όσο περισσότερα πιόνια. (ποντίκι)

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα μας ...