Η ελιά

• Η μια ελιά κι η άλλη το βγάζουνε το λάδι.

• Πρώτα θεμέλια του σπιτιού, ψωμί, κρασί και λάδι.

• Της ελιάς το φύλλο κι αν χαθεί, πάλι θε να ξαναβρεθεί.

• Βάλε ελιά για το παιδί σου και συκιά για τη ζωή σου.

• Αν δεν δώσεις την ελιά, πώς θα πάρεις λάδι;

• Ξεφόρτωσέ τη την ελιά, να σε φορτώσει λάδι.

• Άνθρωπος χωρίς υπομονή, λυχνάρι δίχως λάδι.