Η ελιά

• Η θάλασσα είναι λάδι.

• Μη ρίχνεις λάδι στη φωτιά. 

• Μου’ βγαλες το λάδι! 

• Του σώθηκε το λάδι.