Βία στα σχολεία

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

 

Γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα   7ο Εργαστήριο: Επιπτώσεις του εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο
1ο Εργαστήριο: Εισαγωγή Ενημέρωση για το πρόγραμμα 8ο Εργαστήριο: Αντιμετώπιση του εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο
2ο Εργαστήριο: Υπογραφή συμβολαίου 9ο Εργαστήριο: Αντιμετώπιση του εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο
3ο Εργαστήριο: Μιλώντας για τον εκφοβισμό και τη βία στο σχολείο 10ο Εργαστήριο: Μιλώντας στους γονείς: Προετοιμασία συνάντησης
4ο Εργαστήριο: Ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη 11ο Εργαστήριο: Αξιολόγηση του προγράμματος
5ο Εργαστήριο: Διαφορετικότητα Βίντεο παρουσίασης 
6ο Εργαστήριο: Κατανόηση του φαινομένου του εκφοβισμού της βίας Πρόσκληση για το πρόγραμμα
Αναμνηστικό δίπλωμα που δόθηκε στους μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα

 

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

Πρόγραμμα -  2012-13