7ο τεύχος της εφημερίδας ¨Μαζί...¨

<< Ελεύθερη ώρα - Οπτικές Απάτες >>

Οι γραμμές δείχνουν να είναι παράλληλες;

και όμως είναι !

 

 

Κοιτάζοντας τον κύκλο στο κέντρο μετακινήστε το κεφάλι σας μπροστά, πίσω...

Δεν σας φαίνεται ότι ο κύκλος κινείται;

 

 

Ποια κατακόρυφη γραμμή είναι μεγαλύτερη;

Έχουν και οι δύο ακριβώς το ίδιο μήκος !

 

 

Συγκεντρώστε το βλέμμα σας στην τελεία στο κέντρο

και κινείστε το κεφάλι σας μπροστά και πίσω !

Παρατηρείστε την κίνηση !

 

 

Η μπλε πλευρά είναι εσωτερική ή εξωτερική;

 

 

 

Ποιος εσωτερικός κύκλος δείχνει μεγαλύτερος;

Είναι ακριβώς ίδιοι !

 

 

Ολίνα Βασιλοπούλου  

Επιστροφή στο μενού του 7ου τεύχους της ηλεκτρονικής μας εφημερίδας ...

Γρήγορο ΜΕΝΟΥ

Αρχική
Το σχολείο μας
Σχολικό Έτος
Σύλλογος γονέων
Η εφημερίδα μας
Έγγραφα
Πιστοποίηση
Υλικό
Εργασίες
Ειδήσεις
Βήμα εκπαιδευτικού
Συνδέσεις
Χάρτης