Ειρήνη

 

 

 

-Τι σας  έκανε  να  ασχοληθείτε  με  τη  γερμανική  γλώσσα;

-Η  αγάπη  μου  για  τη  χώρα. Έχω  γεννηθεί  στη  Γερμανία  και  τη  νιώθω  σαν  πατρίδα  μου.

 

-Πού  σπουδάσατε  και  πόσα  χρόνια;

-Σπούδασα  στη  Φρανκφούρτη  4  χρόνια  και  στην  Πάτρα  5 χρόνια.

 

-Σε  ποια  επιστήμη  νομίζετε  ότι  βοηθάει  η  εκμάθηση  της  γερμανικής  γλώσσας;

-Στην  τεχνολογία. Γιατί  πολλοί  όροι   είναι  γερμανικοί  και  γιατί  οι  Γερμανοί  είναι  τεχνολογικά  μπροστά. 

 

-Υπάρχουν  κοινά  στοιχεία  ανάμεσα  στη  γερμανική  και  την  ελληνική  γλώσσα;

-Υπάρχουν  κοινά  στοιχεία  στη  Γραμματική  με  τα  αρχαία  ελληνικά  και  επίσης   στη  γερμανική  γλώσσα  χρησιμοποιούνται  πολλές  ελληνικές  λέξεις.                   

 

Π.χ. το  θέατρο                das  Theatrer

        η  κιθάρα                die   Gitarre                                      

        το  πρόγραμμα        das   Programm

        η  μητέρα               die  Mutter 

        η  λεμονάδα           die  Limonade

                          

(Στα  γερμανικά, ό,τι  βλέπουμε  διαβάζουμε) 

                                             

                                    Αρσένης      Καζάνης     ΣΤ' 2