Ειρήνη

 

 

 Ειρήνη  Τα  ελληνικά  δάση  παρουσιάζουν   μεγάλη  ποικιλία  και  μοναδική. Στη  βόρεια  Ελλάδα  υπάρχουν  εύκρατα  δάση, ενώ  στη  νότια  υπάρχουν  λίγα  μεμονωμένα  τροπικά  δέντρα  (φοίνικες).

Αυτή   η  ποικιλία  των  ελληνικών  δασών  οφείλεται  στο   ανάγλυφο  έδαφος  της  Ελλάδας, στη   γεωγραφική   θέση  της  ανάμεσα  σε  τρεις  ηπείρους  και  στο  ότι  στην  περίοδο  των   παγετώνων  η  Ελλάδα  δεν  σκεπάστηκε  από  πάγους. Έτσι  πολλά  βόρεια  ευρωπαϊκά  είδη  δέντρων  διασταυρώθηκαν  με  ντόπια  είδη  και  προσαρμόστηκαν  στις  κλιματικές συνθήκες  της  Ελλάδας.

Πολλά  σπάνια  δέντρα   συναντάμε  στην  πατρίδα  μας. Ανάμεσα  τους, το  Κεφαλλονίτικο  έλατο, το  έλατο, το  ρόμπολο,  η  αμπελίτσα, η  οξιά  και  η  ερυθρελάτη. Τα  ελληνικά  δάση  απειλούνται  από  ανθρώπινες  δραστηριότητες  και  σιγά-σιγά    αντικαθίστανται       από    αστικές    και   τουριστικές    εκτάσεις. Η  υλοτομία     και  το   ανεξέλεγκτο     κυνήγι   αποτελούν  απειλές  για  τα  δάση  μας.

 Παναγιώτα     Παπόγλου - Ε2

Θανάσης        Γιακουμάκης - ΣΤ2