Ειρήνη

 

 

 

Η Α.Φ.Η.Σ. (Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών) είναι εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχει αναλάβει την εναλλακτική  διαχείριση των φορητών μπαταριών. Στόχος της είναι ευαισθητοποίηση και συμμετοχή χρηστών και φορέων στο πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών στη χώρα μας ώστε να επιτευχθούν οι Εθνικοί στόχοι της ανακύκλωσης με τον πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

Πλαίσιο κειμένου: Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Κάθε μπαταρία ξεκινάει από το εργοστάσιο κατασκευής και καταλήγει στον τελικό χρήστη. Αν όμως όταν αδειάσει απλά πεταχτεί - και δεν ανακυκλωθεί – ο κύκλος ζωής της διακόπτεται. Μόνο αν την ρίξουμε στους κάδους συλλογής της ΑΦΗΣ Α.Ε. βοηθάμε να συνεχιστεί ο κύκλος ζωής της ίδιας και των υλικών της, από τα οποία παράγονται νέες μπατα ά προϊόντα.                                                        
Έτσι, προστατεύουμε το περιβάλλον και την υγεία μας.                         
                                                           

           

 

                

                                                                                               

 ΣΚΟΥΡΗΣ Ι. ΣΤ1