Ειρήνη

                                                                                                               

 

 

 

Είχαμε μια συκιά ορτή και βερυκυκλωτή,

κι’ έκανε σύκα ορτά και βερυκυκλωτά.

Και πάει ο σκύλος ο ορτός ο βερυκυκλωτός

να φάει τα σύκα τα ορτά

τα βερυκυκλωτά.

 

2.     Η μυγδαλιά μου, η τσιγδαλιά μου,

η μυγδοτσιγδοκοκκαλιά μου,

κάνει μυγδαλίδια, τσιγδαλίδια,

μυγδοτσιγδοκοκκαλίδια.

 

Στέφανος Σταθόπουλος – Ε2