Ειρήνη

                                                                                                               

 

 

 

 

         

Τα ελληνικά δάση παρουσιάζουν  μεγάλη  ποικιλία και   μοναδική.

Στη βόρεια Ελλάδα υπάρχουν  εύκρατα δάση, ενώ στη  νότια υπάρχουν  λίγα μεμονωμένα τροπικά  δέντρα(φοίνικες).

Αυτή  η ποικιλία των  ελληνικών  δασών  οφείλεται   στο  ανάγλυφο έδαφος  της Ελλάδας,  στη  γεωγραφική  θέση  της  ανάμεσα  σε  τρεις ηπείρους  και   στο  ότι  στην περίοδο των παγετώνων η Ελλάδα δεν  σκεπάστηκε  από  πάγους. Έτσι  πολλά βόρειο ευρωπαϊκά  είδη δέντρων διασταυρώθηκαν  με   ντόπια  είδη   και  προσαρμόστηκαν  στις  κλιματικές  συνθήκες  της Ελλάδας.

Πολλά σπάνια δέντρα  συναντάμε   στην πατρίδα μας. Ανάμεσά τους,  το Κεφαλλονίτικο έλατο, το  ρόμπολο,   η αμπελιτσιά, το  δασικό πεύκο, η  ερυθρελάτη  και  η  οξιά.

Στα ελληνικά δάση  συναντάμε  πολλά είδη  πουλιών, ερπετών  και  εντόμων. Αξιόλογη είναι  ακόμη  η ποικιλία των  θηλαστικών που  ζουν  σ' αυτά με  πιο  γνωστά απ΄ αυτά την  καφέ αρκούδα, τον αγριόγατο, το τσακάλι, το  λύκο, την αλεπού και τον ασβό.

Τα ελληνικά  δάση απειλούνται  από  πολλές  ανθρώπινες  δραστηριότητες  και   σιγά σιγά αντικαθίστανται  από  αστικές  και   τουριστικές εκτάσεις.   Πολλές  φορές καταστρέφονται   από πυρκαγιές, από  καταπατήσεις ή  από  υπερβολική  βόσκηση αφού  στη  χώρα  μας  εκτρέφονται  πολλά αιγοπρόβατα. Η ανεξέλεγκτη  βοσκή εμποδί­ζει  την  αναγέννηση  των  δασών. Τέλος, η  υλοτομία  και   το  ανεξέλεγκτο  κυνήγι αποτελούν απειλές για τα δάση  μας.

 

ΣΤ2