Χώρες - Αυστραλία

     Είναι η μικρότερη από τις έξι ηπείρους και το μεγαλύτερο νησί του κόσμου. Η Αυστραλία ήταν η τελευταία ήπειρος που ανακαλύφτηκε και αποικίστηκε από τους Ευρωπαίους. Οι αυτόχθονες κάτοικοι της Αυστραλίας, οι Αβοριγίνες, ήταν λαός κυνηγών.

    Το μεγαλύτερο μέρος της Αυστραλίας είναι μια άνυδρη, επίπεδη έρημος. Πολλοί κάτοικοι ζουν στις τέσσερις μεγαλύτερες πόλεις της. Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία και τη βιομηχανία.

 

ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ:         Δημοκρατία

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ:       Καμπέρα

ΕΚΤΑΣΗ:                 7.686.849 χλμ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:       16.100.000 κατ.

ΓΛΩΣΣΑ:                Αγγλική

ΝΟΜΙΣΜΑ:            Δολάριο

Άννα  Παππά (Ε1)