Ο μικρός Χριστός

 

 

Το μικρό Χριστό μας εγιορτάζουμε

ξανά  που εγεννήθηκε σε φάτνη,

μια μέρα του χιονιά !

 

Ένα  λαμπρό αστέρι έλαμψε  ψηλά

και οι μάγοι τότε ήρθαν

με δώρα και  χρυσά !

 

Η νύχτα ήταν  παγερή,

αλλά τα ζώα με τα χνότα τους

ζέσταναν το μικρό παιδί.

 

Άγγελοι ολόγυρα έψαλαν

το «Ωσαννά»- ένας σωτήρας γεννήθηκε

και η φύση προσκυνά !

 

 

Μαρία Νικολοπούλου (ΣΤ2)Ο μικρός Χριστός